Literatura, internetové odkazy

Fotografickou koláž na úvodní stránce vytvořily Mgr. Markéta Dvořáková (návrh, www.marketadvorakova.cz/) a Mgr. art. Silvia Krejzková (realizace, https://navolnenoze.cz/prezentace/silvia-krejzkova/). Oběma za to patří můj dík! P. M.

Výběr doporučené tematické literatury a internetové odkazy

Knihy

Barknowitz, Susanne: Atmen – ein lebendiges Geshehen. Herausgeben: Stiftung Gralsbotschaft 1994/97.

Behr, Harold/Herstová, Liesel: Skupinově-analytická psychoterapie. Praha: Triton, edice Psyché 2007.

Berend, Joachim-Ernst/Brahma, NadaDie Welt ist Klang. Rheinbeck: Rowohlt, 1988. [Klang in Wissenschaft und Esotherik - Weltmusik, wissenschaftliche und sonstige Brückenschläge zur Musik]

Corey, Gerald/Schnieder Marianne/Callanan, Patrick: Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii. Praha: Portál 2006.

Glasser, William: Terapie realitou. Praha: Portál, edice Spektrum 2001.

Goldman, JonathanHeilende Klänge. Die Macht der Obertöne. (Alternativ heilen). München: Droemer Knaur 1994.

Goldman, JonathanKlangheilung. Die Schöpferkraft des Obertongesangs. Mit CD zum Erlernen heilender Klänge. AMRA Verlag 2008.

Goncharov, Maxim: Dealing with transference and countertransference in Positive Psychotherapy. In: Proceedings of the 6th Int.Training Seminar of Positive Psychotherapy. Felix: Romanian Association of Positive Psychotherapy, 2005.

Cumminsová, Denise: Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál,1998/2006.

Guggenbühl-Creig, Adolf: Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál, edice Spektrum 2007/2010.

Hájek, Karel: Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál 2007.

Faller, Norbert: Atem und Bewegung. Urheberrechtlich geschütztes Material. Wien-New York: Springer 2009.

Farber, Barry A./Lane, Jodie S.: Positive regard. In: J. C. Norcross (Ed.): Psychotherapy relationships that work, s. 175-194. New York: Oxford University Press 2002.

Jung, C. G.: Analytická psychologie. Její teorie a praxe. Praha: Academia 1993.

Jůn, Hynek: Moc, pomoc a bezmoc. Praha: Portál 2010.

Hála, Bohuslav: Fonetika v teorii a praxi. Praha: SPN 1975.

Halprin, AnnaDance as a Healing Art: Returning to Health Through Movement and Imagery. Life Rhythm, 1999.

Hůrková-Novotná, Jiřina/Mrkvičková, Hana: Základy jevištní mluvy 1. Praha: SPN 1984.

Hůrková-Novotná, Jiřina/Mrkvičková, Hana: Základy jevištní mluvy 2. Praha: SPN 1986.

Hušek, Vít: Symbol ve filosofii Paula Ricouera. Svitavy: Trinitas 2004.

Kalina, Kamil: Jak žít s psychózou. Praha: Portál 2001.

Kantor, Jiří/Lipský, Matěj/Weber, Jana: Základy muzikoterapie. Praha: Grada 2009.

Kia, Romeo Alavi/Pawloff, AleksandraStimme. Spiegel meines Selbst: Ein Übungsbuch.  J. Kamphausen Verlag 2001.

Knobloch, Ferdinand/Knoblochová, Jiřina: Integrovaná psychoterapie v akci. Praha: Grada 1999 [rozšířené vydání; původní české vydání z roku 1993 mělo název Integrovaná psychoterapie].

Kratochvíl, Stanislav: Skupinová psychoterapie v praxi. Praha: Galén 1995.

Koukolík, František: Mozek a jeho duše. Praha: Makropulos 1997; Galén 2005.

Kröschlová, Eva: Psychosomatická příprava k výuce herectví. Praha: AMU 1998.

Martinec, Václav: Herecké techniky a zdroje herecké tvorby. Praha: Pražská scéna 2003.

Masters, Robert/Houston, Jean: Naslouchejte svému tělu. Praha: Pragma 1994.

Mikuláštík, Milan: Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada 2010.

Müller, Wunibald: Sám, ale ne osamělý. Praha: Portál 2011.

Nazare-aga, Isabelle: Láska a manipulace. Praha: Portál 2003.

Newham, Paul: Using Voice and Song in Therapy. The Practical Applicacion of Voice Movement Therapy. London: Jessica Kingsley 1999.

Pease, Allan: Body lanquage. London: Sheldin Press 1997.

Peck, M. Scott: Nevyšlapanou cestou. Nová psychologie lásky, tradičních hodnot a duchovního růstu.  Praha: Odeon 1993.

Peseschkian, Nossrat: Positive Psychotherapy. Theory and Practice of a New Method. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag 1987.

Peseschkian, Nossrat: Psychoterapie v každodenním životě. Brno: Cesta 2003.

Polsterovi, Erving a Miriam: Integrovaná Gestald terapie. Boskovice: Albert 2000.

Praško, Ján: Skupinová kognitivně-behaviorální terapie depresí. Manuál pro terapeuty obsahuje jednotlivé kroky skupinové kognitivně-behaviorální terapie. Praha: Psychiatrické centrum 1998.

Praško, Ján/Bareš, Martin/Horáček, Jiří/Seifertová, Dagmar/Šípek, Jiří: Psychotická porucha a jak se jí bránit. Příručka pro nemocné psychózou a jejich rodiny. Výukový materiál. Praha: Janssen-Cilag 1998.

Rennie, David L.: Qualitative analysis of the client's experience of psychotherapy. In: S. Toukmanian/D. Rennie (Eds.): Psychtherapy process research: Paradigmatic and narrative approaches, s. 211-233. Newbury Park: CA: Sage 1992.

Richter, Herta: Atemwelten. Einblicke und Gedanken zur Atemtherapie. Wiesbaden: Reichert 2005.

Richter, Herta: Vom Wesen des Atems. Wiesbaden: Reichert 2006.

Romportl, MilanFonetika. Praha: Academia 1986.

Ruiz, Don Miguel: Čtyři dohody. Kniha moudrostí starých Toltéků. Praha: Pragma 1997.

Růžička, Jiří: Komunikační a skupinová psychoterapie v české perspektivě. Praha/Kroměříž: Triton, 2011.

Saus, WolfgangOberton Singen. Mit Lern-CD: Das Geheimnis einer magischen Stimmkunst - Obertongesang erlernen mit dem Drei-Stufen-Selbstlernkurs. Battweiler: Traumzeit-Verlag 2004/2008.

Storm, SanneTherapeutic development from an unconscious and pre-verbale stage into a conscious and verbal stage. MT with a psychotic, non-verbalizing female psychiatric adult patient. Paper at the 10th World Congress of Music Therapy in Oxford, England 2002.

Storm, SanneResearch into the Development of a Voice Assessment Tool in Music Therapy. Paper at the 5th Nordic Music Therapy Conference in Stockholm, Sweden 2002.

Storm, SannePsychodynamic Voice Therapy - A Music Therapeutic Approach with Psychiatric Patients suffering from Depression. Workshop at the 7th European Music Therapy Congress in Eindhoven, Holland 2007.

Šimkovský, Zdeněk: Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: Portál, 1998.

Tesař, Štěpán/Jarolímek, Martin: Deník deprese. Praha: Oswald Schorm 2009.

Thomä, Helmut/Kächele, HorstPsychoanalytická praxe. 1. Teorie. Hradec Králové: MACH 1993. [orig. Lehrbuch der psychoanalytischen Therapie. Band I: Grundlagen. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1985.]

Timuľák, Ladislav: Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Integrativní rámec. Praha: Portál 2006.

Tongeren, Mark C.Obertone Singing: Physics and Metaphysics of Harmonics in East and West. Amsterdam: Eburon B V 2004. [Hardcover, Audio-CD]

Úlehla, Ivan: Umění pomáhat. Učebnice metod sociální praxe. Písek: Renesance 1996 – Praha: Slon 1999/2005.

Wildman, Frank: Feldenkrais a jeho metoda: cvičení pro každý den. Praha: Pragma 1995.

Wilken, Jean Pierre, Dirk den Hollander: Komplexní přístup k psychosociální rehabilitaci. Komunitní psychiatrie v praxi. Brno: Sdružení Práh 1999.

Wolff, StefanieObertöne (eine Obertonschule). Freiburg: Bauer 1986. [Casette]

Wolff, StefanieObertöne. Versinken in die Welt des Klanges. Meditation und Therapie durch neue Dimensionen der MusikMit einer praktischen Einführung in die Technik des Obertonsingens. Freiburg: Bauer 1987. [Kompaktkassette]

Yalom, D. Irvon: Když Nietzsche plakal. Praha: Portál 2000.

 

Články, studie, rozhovory

Buchholz, Imke: Breathing, voice, and movement therapy: Applications to breathing disorders. In: Biofeedback a Samoregulace, Vol. 19: 2, 1994 s. 141-153. [článek seznamující s dechovou terapií Elsy Gindler]Gabriel, Josef: Skupinová terapie hojí rány duše. Rozhovor s psycholožkou Mgr. Renátou Hegedüšovou. In: Esprit, 3-4, 2012, s. 12-13.

Gabriel, Josef: Skupinová terapie hojí rány duše. Rozhovor s psycholožkou Mgr. Renátou Hegedüšovou. In: Esprit, 3-4, 2012, s. 12-13.

Gabriel, Josef: Terapeutická komunita a její pravidla. In: Esprit, 3-4 2012, s. 2.

Neuwirthová, AnnaPedagogické aspekty alikvotního zpěvu a jeho využití v praxi. In Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2008 č. 1. Ostrava: KHV PdF OU 2008.

Neuwirthová, AnnaAlikvotní zpěv – mýtus i realita v hudební pedagogice. In Sborník 28. mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2006. Praha: Divadelní ústav 2006.

sborník: K logopedické teorii a praxi. Praha: SPN 1977.

sborník: Řeč, mluva, hlas. Praha, DAMU 2005.

 

Časopisy

Esprit (Praha: Česká asociace pro psychické zdraví).

Psychologie Dnes (Praha: Portál).

 

Internetové odkazy

Souvislostní internetové odkazy

www.petrmatuszek.cz/

alikvotnizpev.webnode.cz/

https://early-music.webnode.cz/

 Ostatní internetové odkazy

Barknowitz, Susanne: referát, 11. 5. 2009. In: lenkaecerova.blog.cz/0904/dychani

www.barknowitz.at/

Richter, Herta: autobiografická skica. www.ab40.de/seiten/archiv_skizzen/01_2/01_2_4a.html

www.atemhaus.de/

www.feldenkraisovametoda.cz/

www.atempaedagogik.at/

kurzyzpevu.webnode.cz/

www.muzikoterapie.cz/

akademiealternativa.cz/

www.sur.cz/index.htm

www.shakuhachi.cz/

www.tabla-tom.com/

www.oberton.org