Strukturovaný životopis - Mgr. Petr Matuszek

Kontaktní údaje

www.centrumterapie.cz/

www.petrmatuszek.cz/

alikvotnizpev.webnode.cz/

early-music.webnode.cz/

E-mail: centrumterapie@seznam.cz

facebook: Centrum Terapie

Tel.: +420 777949210

Vzdělání

1979-85: Konzervatoř Teplice, obor hra na violu a sólový zpěv, ukončení absolutoriem.

1985: přijat na AMU, následně studium znemožněno z politických důvodů (otec).

2008-2011: Ústavu hudební vědy při FF UK v Praze (doplňující program k paralelnímu bakalářskému studiu v Brně).

2008-2011: Ústavu hudební vědy při FF MU v Brně - Bc. na základě práce Změna hudebního výraziva v posledních deseti letech tvorby Aloise Piňose.(is.muni.cz/th/333782/ff_b?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DZm%C4%9Bna%20hudebn%C3)

2011-2013: Ústavu hudební vědy při FF MU v Brně - Mgr. na základě práce Narativní vzorce v rámci hudebního výraziva Petra Pokorného. (theses.cz/id/9n86r2/)

2013 – 2019: doktorandské studium při Ústavu hudební vědy při FF MU v Brně. Ph.D. na základě disertační práce Dílo Petra Pokorného a podstata narativní symboliky v jeho tvorbě. (is.muni.cz/th/ztm9b/)

Praxe

1. interpretační:

1985-1987: Armádní umělecký souboru Víta Nejedlého v Praze (sólový zpěv).

1987-1988: Slezské divadlo Opava (sólista opery).

1988 –: Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem (sólista opery).

1988-1990: Komorní opera Praha (sólista opery).

1990-1992: Opera Mozart Praha (sólista opery).

1994-2006: Divadlo Archa Praha (sólista, experimentální herec a multiinstrumentalista).

2000-2003: Soubor pro středověkou hudbu Schola Specialis (etnické a středověké nástroje – společně s Vlastislavem Matouškem, Tomášem Reindlem ad.).

2001-2004: alternativní rocková skupina Yamabu (housle, dabruka, alikvotní zpěv).

2002-2006: člen improvizačního souboru Orchestru Snivců (housle, bambusové flétny, darbuka, šajtholt, alikvotní zpěv – společně s Feng-yün Song, Jaroslavem Kořánem ad.).

2008-2009: koncerty s The Plastic People Of The Universe a Agon Orchestra.

2005-2011: Národní divadlo Brno (j.h.).

Dále divadla ND Praha, Státní opera Praha, divadla J. K. Tyla v Plzni, F. X. Šaldy v Liberci, Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, festivaly Pražské jaro, Musica Iudaica, Contrasts Brno, Exposition of New Music Lvov, Janáčkův máj Ostrava, Ars Cameralis Katowice, Mnichov, Berlín, Amsterdam, Smetanova Litomyšl, Górnośląski Festiwal, Warszawska Jesień ad.

14 sólových CD pro vyd. Supraphon, Deutsche Harminia Mundi, Symposion (Itálie), ArcoDiva, Panton, Rosa Classic, Studio Matouš, Indies aj., přes 30 nahraných kompletů především písňové a soudobé tvorby v Českém rozhlase a v Radiu Lepzig. Dvakrát v úzké nominaci na cenu Classic za interpretační přínos.

2. teoretická:

1986-1988: kurz a praktický výcvik sportovní masáže následná praxe.

1992-1999: kompletizace písňových děl (mj. z autografů a opisů) terezínských autorů (Ullmann, Haas, Krása – na CD vyd. Supraphon, Alea a Symposium).

1994-2001: učitel zpěvu, hlasové výchovy a jevištní řeči na hereckém oddělení Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze (autor skript hlasová a pěvecká výchova).

1995-2006: spoluzakladatel a předseda pražské pobočky mezinárodní Společnosti France Schuberta.

1996-2007: kompletizace písňového díla z pozůstalosti Jaroslava Ježka (nahráno v ČRo).

1996 –: kurzy alikvotního zpěvu a netradičních vokálních technik.

1997: Český rozhlas 3 – Vltava; ke dvoustému výročí Franze Schuberta osmidílný cyklus populárně naučných pořadů o písňové tvorbě Fr. Schuberta a jeho přímých následovníků.

1998 –: předseda interpretační komise Nadace ČHF, od 2003 místopředseda správní rady.

1999-2006: učitel hl. oboru zpěv na Konzervatoři v Teplicích.

2001 –: kurzy hlasové a dechové terapie.

2002 –: publikační činnost; Hudební rozhledy, Opus Musicum, HIS Voice, Harmonie, Czech Music London ad. (především kritiky a hudebně analytické studie soudobých českých skladatelů).

2003–: semináře alikvotního zpěvu, hlasové a pěvecké přednášky (FHS UK Praha, FF UK Praha, FF UJEP Ústí nad Labem, Vyšší odborná škola herecká, Konzervatoř Teplice, soukromé kurzy ad.).

2002-2004: člen správní rady Hudebního informačního střediska Praha (HIS).

2005-2011: člen interpretační komise grantového oddělení Ministerstva kultury ČR.

2007 –: kurzy souhrnné dechové, hlasové, pohybové a kontaktní terapie.

2008 –: pravidelný přispěvatel muzikologických konferencí soudobé hudby (Forfest Kroměříž, Brno, Banská Bystrica).

2009-2010: externí hlasatel stanice Českého rozhlasu 3 – Vltava.

2009-2011: externí přednášející na katedře historie FF J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

2011 –: externí spolupracovník Ústavu hudební vědy FF MU v Brně.

2012 –: kurzy relaxační a harmonizační HADE terapie – vznik komplexní metodiky výcviku v rámci souvislostních tělesných i duševních procesů.